주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Giới thiệu Về Yongsan

Các văn phòng của chính phủ

Thông tin hành chính

Thông tin chung

Điểm tham quan du lịch và du lịch

Tiện ích và công viên tập thể thao

Kinh nghiệm nước ngoài Du lịch

Thay đổi địa chỉ

Khi một người nước ngoài được đăng ký thay đổi địa chỉ cư trú của mình, họ phải báo cáo thay đổi cho văn phòng di trú, văn phòng quận hoặc văn phòng quận trong vòng 14 ngày kể từ khi thay đổi.

Phương pháp đăng ký

Áp dụng khi một người nước ngoài được đăng ký thay đổi địa chỉ cư trú của mình

Thời hạn đăng ký

Phải hoàn thành đăng ký trong vòng 14 ngày kể từ khi thay đổi địa chỉ.

Nơi đăng ký

Văn phòng di trú hoặc văn phòng quận

  • Ở Yongsan-gu, quý vị có thể đăng ký thay đổi địa chỉ tại Ban dịch vụ công dân & hộ chiếu hoặc văn phòng quận (ĐT 02-2199-6543)
Giấy tờ yêu cầu
  • Hộ chiếu
  • Thẻ đăng ký người nước ngoài
  • Giấy tờ chứng minh thay đổi nơi cư trú (hợp đồng cho thuê, v.v.)
Thông báo quan trọng

Bất cứ ai không báo cáo thay đổi nơi cư trú trong vòng 14 ngày kể từ khi thay đổi sẽ vi phạm Điều 36 của Đạo luật di cư và sẽ bị phạt. Sau khi quá hạn chót 14 ngày thì chỉ có thể đăng ký thay đổi nơi cư trú tại văn phòng di trú có liên quan.