주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Giới thiệu Về Yongsan

Các văn phòng của chính phủ

Thông tin hành chính

Thông tin chung

Điểm tham quan du lịch và du lịch

Tiện ích và công viên tập thể thao

Kinh nghiệm nước ngoài Du lịch

Chi nhánh Tây Seoul của Dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK) (ĐT: 2024-1700)
Đi bằng tàu điện ngầm
  • Ra ngoài qua Lối ra 1 của Ga Gupabal (Tuyến tàu điện ngầm số 1) và đi bộ 400 m
Đi bằng xe buýt
  • 19, 34, 360, 704, 708, 7211
Địa
Dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK)Trang web
  • ĐT : 1644-8000
Q-NETTrang web
Các trang web hữu ích khácTrang web