주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Giới thiệu Về Yongsan

Các văn phòng của chính phủ

Thông tin hành chính

Thông tin chung

Điểm tham quan du lịch và du lịch

Tiện ích và công viên tập thể thao

Kinh nghiệm nước ngoài Du lịch

Văn phòng di trú Seoul (ĐT: 02-2650-6211~6215, 1345)
Đi bằng tàu điện ngầm
  • (Tuyến số 5) Lối ra 7 của Ga Omokgyo → (Trạm xe buýt) Thị trấn thể thao Cheonghak (6624, 6640B) → (Trạm xe buýt) Trường trung học Mok-dong
Địa điểm