주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Giới thiệu Về Yongsan

Các văn phòng của chính phủ

Thông tin hành chính

Thông tin chung

Điểm tham quan du lịch và du lịch

Tiện ích và công viên tập thể thao

Kinh nghiệm nước ngoài Du lịch

Tòa thị chính Seoul (ĐT: 02-120)Trang web
Đi bằng tàu điện ngầm

Tuyến số 1 & 2: Ga Tòa thị chính (Lối ra 5)

Đi bằng xe buýt
  • Xe buýt màu xanh lam: 103, 150, 172, 401, 402, 405, 406, 472, N16(Đêm muộn), N62(Đêm muộn)
  • Xe buýt màu xanh lục: 1711, 7016, 7022
Địa điểm