주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Giới thiệu Về Yongsan

Các văn phòng của chính phủ

Thông tin hành chính

Thông tin chung

Điểm tham quan du lịch và du lịch

Tiện ích và công viên tập thể thao

Kinh nghiệm nước ngoài Du lịch

Yongsangu Office
Đi bằng tàu điện ngầm

Tuyến số 6, Ga Noksapyeong (Lối ra 3)

Đi bằng xe buýt
  • Trạm dừng xe buýt Korean Army Finance & Accounting Corps: 143, 401, 406, Xe buýt của làng (Yongsan 02, Yongsan 03)
  • Trạm dừng xe buýt Khách sạn Crown: 100, 740, 143, 406
  • Trạm dừng xe buýt Ga Noksapyeong: 110, 421, 740, Xe buýt của làng (Yongsan 03)
  • Trạm dừng xe buýt Itaewon: 110, 421, Limousine sân bay (6030), Xe buýt màu vàng (xe buýt lưu chuyển) 03
Địa điểm